Tài khoản Nạp thẻ Webshop Rương Web TOP >>>
Soái Ca Tam Quốc Menu
Character
Hào kiệt tụ hội
Character
Character

Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Tìm hiểu tính năng Thất Tinh Đẩu

Đăng ngày 26/03/2018

Là chức năng mà các Soái Ca Soái Tỷ có thể kiếm được hầu hết các Danh Tướng trong game qua hình thứ Quay Tướng

Có 3 hình thức quay chính:

- Quay Chiến Tướng : Tiêu Hao Triêu Hoán Lệnh 

- Quay Danh Tướng (4 - 6 sao) : Tiêu Hao 160 Vàng

- Quay Thần Tướng (5 - 6 sao): Tiêu Hao 500 Vàng

 

Tin liên quan